Auktoriserade montörer

Per Karlsson P024-2005: 
Alstom kil, Alstom band, Canusa, Lögstör, Raychem.
Mobil: 070 209 59 65

~

Anders Karlsson 
P022-2005: 
Alstom kil, Alstom band, Canusa, Lögstör, Raychem
Mobil:
070 337 51 11